Trästaden Eksjö - Kulturbilder

En film av Kultursverige

Gamla stan i Eksjö är en sammanhållen trästad som behållit sin unika prägel i 400 år.

Eksjö omnämns som tingsplats på 1300-talet och fick sina stadsrättigheter 1403. Den tidiga staden brändes ned år 1568 i samband med Nordiska sjuårskriget. En ny stadsplan drogs upp och staden byggdes ut genom Erik XIV:s försorg. År 1602 fick Eksjö sin första skola.

Den södra delen av trästaden, stadsdelen söder om kyrkan, brann ned 1856 men resterande delar har bevarats. Nya hus uppfördes efter en stadsplan där brandsäkerhet prioriterades.

Idag finns ca 60 byggnader som är byggnadsminneförklarade. Den äldre delen av trästaden har smalare gator, medan den del som byggdes upp efter branden 1856 har bredare gator av brandsäkerhetsskäl. Trästaden visar hur många städer såg ut i Sverige vid tiden från 1600-talet fram till slutet av 1800-talet.

1945 fanns planer på att riva Krusagården med anor från 1600-talet och bygga en modern affärsbyggnad. År 1963 fanns en önskan om att riva ett helt kvarter i norra delen av Gamla stan och bygga ett varuhus. Lyckligtvis förhindrade dåvarande stadsarkitekten en sådan rivning och husen fick stå kvar.

Idag är Gamla stan i Eksjö ett populärt utflyktsmål.


Trästaden Eksjö - Kulturbilder