Fjällbacka - Kulturbilder

En film av Kultursverige

Fjällbacka, fiskeläge och municipalsamhälle i Kville socken, Göteborgs och Bohus län, på hemmanet Lerstens mark. Ypperlig hamn med 4-9 m. djup; livlig rörelse; fiske och sjöfart är viktigaste näringarna. Utförselvaror är spannmål och ansjovis.


Fjällbacka - Kulturbilder