Marstrand - Kulturbilder

En film av Kultursverige

Societetshuset ombyggdes 1886. Framför detsamma ligger den s. k. Kungsplanen, prydd med en av E. Brambeck modellerad och 1897 avtäckt byst av konung Oskar II, som under 20 somrar några veckor varje gång vistades vid badorten. I klimatiskt aseende är Marstrand gynnat och synnerligen lämpat för ett havsbad. Det har mild och ren samt särdeles dammfri luft. Stadens hygieniska förhållanden är goda, gatorna äro till större delen belagda med huggen sten. Avloppsförhållandena är särdeles goda och kloakväsendet väl ordnat inom hela samhället. Växlingen i temperatur och fuktighet är ovanligt ringa, och dagg faller mycket sällan.


Marstrand - Kulturbilder