- Annons -

Norberg - Kulturbilder

En film av Kultursverige

Norberg ligger i Västmanland och har varit befolkat sedan stenåldern. Redan under 500-talet förekom järnframställning i orten. Namnet är ett ursprungligt bygdenamn som kan spåras minst till 1300-talets början. Det skrevs år 1303 som Norobergh. Nor syftar på ett äldre ånamn på Norbergsån, sjön Norens avloppså till Trätten. Ett nor är ett smalt vattendrag som förenar två vattenpartier. Berg är i det här fallet ”bergslag”.

Orten växte tidigt fram som ett gruvsamhälle och under medeltiden samlades bergsmännen på en marknadsplats i Norberg. Den äldsta bebyggelsen finns kring Norbergsån där många byggnader från 1700-talet av bevarade.


Norberg - Kulturbilder