Söderhamn - Kulturbilder

En film av Kultursverige

Söderhamn i Hälsingland grundades 1620. Det var när kung Gustav II Adolf den 7 september 1620 befallde rör- och kopparsmederna i Hälsingland att flytta till Söderhamn och bygga en stad. Namnet betyder södra hamnen och skrevs år 1552 Sødre hampn. Det finns också en norra hamn som varit belägen i havsviken Norrfjärden nordöst och öster om staden.

De tidiga invånarna som kom till Gävleborgstrakten för omkring 6 000 år sedan ägnade sig år jakt och fiske. Vid Hedningahällan utanför Hudiksvall har det troligen funnits en plats för handel där människor tillverkat och bytt föremål. Vid slutet av yngre stenåldern kom jordbruket hit.


Söderhamn - Kulturbilder