Gällnö i Stockholms skärgård - Kulturbilder

En film av Kultursverige

Gällnö har varit bebott sedan 1500-talet. De första namngivna bönderna på ön var Olof och Erik i Gällnö by och Mats på Gällnönäs. De arbetade med fiske, höll troligen djur och betalade sin skatt till staten i form av torsk, strömming, smör, ägg och ved. Liksom många andra skärgårdsbor fick bönderna på Gällnö ro eller segla till Stockholm för att avyttra sina varor.

Under 1600-talet härjades ön av danskar och år 1719 skövlade ryssarna stora delar av skärgården och brände ned hus. Även Gällnö drabbades.

Under slutet av 1800-talet fick skärgården en mer regelbunden ångbåtstrafik. Båtarna som gick till Gällnö fortsatte sedan till Möja eller Sandhamn. År 1926 började Gällnönäs trafikeras av båten Sunnan. Fram till 1951 var det endast sommartrafik.


Gällnö i Stockholms skärgård - Kulturbilder