Utö i Stockholms södra skärgård - Kulturbilder

En film av Kultursverige

Utö ligger i Stockholms södra skärgård och tillhör Haninge kommun. Namnet är av gammalt datum och finns dokumenterat från 1300-talet som Uthø och syftar på ön som ligger långt ut mot havet.

För omkring 1 900 miljoner år sedan bildades den järn- och sulfidmalm som kunde utvinnas på Utö när ön befolkades.

När isen släppte sitt grepp över Europa för mer än 10 000 år sedan började Utö tillsammans med övriga skärgården resa sig ur havet. Nedisningen som varat i 100 000 år hade skapat släta berghällar och berg som blev öar. Öarna i skärgården reser sig fortfarande men nu med omkring 40 cm per århundrade.

De första bofasta människorna kan ha slagit sig ned på Utö ungefär vid 500 e. Kr. eller tidigare. Det var med största sannolikhet fiskare som upptäckt att det gick att bo och verka på ön. De kan ha tagit sig dit via Ornö som har det kortaste avståndet till Utö. Fastlandet och närbelägna Haninge har varit bebott sedan stenåldern.


Utö i Stockholms södra skärgård - Kulturbilder