Tanums hällristningar - Kulturbilder

En film av Kultursverige

På flera berghällar i Tanum finns stora mängder hällristningar från bronsåldern. Runt den största hällen, Vitlyckehällen, finns Vitlycke museum. Hällen har ca 300 inhuggna figurer och ca 170 skålgropar. Hällen i Litsleby har en spjutbeväpnad man, ”Spjutguden”, och Aspeberget har en plöjningsscen och oxar och skepp. Hällen vid Fossum kännetecknas av en sammanhållen och konstnärlig komposition. Hällristningarna är idag ifyllda med rödfärg, men det är oklart om de var målade när de skapades.

Bohusläns hällristningar tillhör världens finaste kulturskatter, jämställda med Egyptens pyramider, Indiens Taj Mahal och Atens Akropolis. Ingenstans i Europa finns en sådan koncentration av hällristningar, så livfulla, vackra, varierande och talrika som i Bohuslän. Flest ristningar finns det i Tanum. 1994 fördes området upp på UNESCOs Världsarvslista. Tanumsslätten är ett av de största slättområdena i det annars kuperade Bohuslän. I väster öppnar sig skärgården med goda fiskevatten. I öster reser sig höglandet och storskogen med rika möjligheter till jakt. Det stora antalet förhistoriska gravar pekar på att området varit mycket tätbefolkat redan under bronsåldern (1800-500 f.Kr.). De flesta ristningarna har knackats in i de bohuslänska hällarna under yngre bronsåldern.


Tanums hällristningar - Kulturbilder