Släbro hällristningar - Kulturbilder

En film av Kultursverige

Släbro är en av de platser i Södermanland där det finns flest hällristningar. I landskapet finns ungefär 1500 kända platser med hällristningar och skålgropar. Lite drygt 80 ristningsplatser innehåller figurristningar medan övriga består av skålgropar. När de ristades på berghällar eller stenblock under bronsåldern låg de nära vatten eller sankmark. På grund av landhöjningen finns de idag mellan 10 – 45 meter över havet.

Ristningarna vid Släbro upptäcktes 1984. De är sannolikt från bronsåldern men kan vara upp till 4 000 år gamla.


Släbro hällristningar - Kulturbilder