Kungagraven i Kivik - Kulturbilder

En film av Kultursverige

Kungagraven i Kivik kallas den 3 300 år gamla graven från bronsåldern som ligger i Kivik i Södra Mellby socken (Simrishamns kommun). Den har under tidens lopp förstörts och plundrats, men återställts i ett skick som inte är ursprungligt men väl så åskådligt.

Graven har idag ett yttre mått på 75 meter i diameter och är 3,5 meter hög. Den är en av Skandinaviens största gravar från äldre bronsåldern och innehåller en kista av bildstenar. på stenarna finns figurer som är typiska för bronsålderns stiltradition där människor, skepp och djur avbildats tillsammans med solsymboler.

I graven har man hittat skelettdelar från minst fyra personer, de flesta i tonåren och har sannolikt begravts under olika perioder under äldre bronsålder. Graven behöver inte vara uppförd för en enda person utan kanske för en ätt.


Kungagraven i Kivik - Kulturbilder