Ostindiefararen Götheborg - Kulturbilder

En film av Kultursverige

Ett enormt arbete ligger bakom det enorma projekt som det innebär att bygga ett 1700-tals fartyg i modern tid. Målet har alltid varit att bygga så traditionellt som möjligt inom lagen för dagens krav på hållfasthet och säkerhet. I största möjliga mån har de ursprungliga materialen och tillvägagångssätten valts.

Då mycket av den kunskap som förr i tiden ärvdes över generationer hade gått förlorad fick men helt enkelt återupptäcka detta genom att studera, forska och testa sig fram. Tack vare denna djupdykning i historien har vi idag åter väckt liv i hundraåriga kunskaper, traditioner och hantverkskonst.

På 1700-talet kunde man bygga en ostindiefarare på ca 18 månader. Man var då ca 350 man med långa arbetsdagar. Nu tog det 10 år att genomföra, mellan 1995-2005.

Sjösättningen

Den 6 juni 2003 var en solig och vacker dag. Inför tusentals åskådare och tv-kanaler så glider Götheborg majestätiskt ner från sin stapelbädd på land för att flyta i sitt rätta element. Hon glider ner mot aktern först och en stund senare ligger hon och flyter i hamnbassängen.

Det var ett historiskt ögonblick där det 38:e fartyget i Svenska Ostindiska Compagniets historia hade vatten under sin köl. Sverige hade återigen sjösatt en Ostindiefarare.

Tack vare otaliga eldsjälars arbete, generösa bidragsgivare, visionära politiker och frivilliga ideella arbetsinsatser från privatpersoner.


Ostindiefararen Götheborg - Kulturbilder