Åsle tå - Kulturbilder

En film av Kultursverige

Ungefär en mil öster om Falköping ligger Åsle Tå, som idag är ett utomhusmuseum med Sverige största samling av backstugor. Stugornas interiörer är autentiska och bevarade där det i många fall finns information om vilka som bott i stugorna samt hur deras levnadsöden såg ut.

En backstuga beboddes vanligen av fattiga människor, av gamla pensionerade människor, pensionerade soldater och fattighjon. Backstugan är liten till ytan och låg ofta på mark som inte var lämplig att bruka.


Åsle tå - Kulturbilder