Medevi brunn - Kulturbilder

En film av Kultursverige

Medevi brunn ligger ca 15 km norr om Motala. Här grundade Urban Hjärne och Friherre Gustaf Soop brunnsverksamhet år 1678. Året innan hade Hjärne besökt platsen och noterat att källan innehöll hälsobringande vatten.

Vattnet var starkt kolsyrehaltigt och en riktig surbrunn. Soop ägde Medevi gård och var intresserad av försöka hitta en riktig surbrunn (hälsokälla).

Medevi fick tidigt kunglig status, då änkedrottning Hedvig Eleonora av Holstein-Gottorp kurerade sig här redan 1679. En rad kungligheter har efter henne druckit av vattnet, däribland Karl XI, Gustav III, Karl XV och Carl XVI Gustaf.

Långt före Hjärnes tid var källan känd. Vadstena kloster ägde källan 1383.

Idag bedrivs verksamheten som ett museum med hotell, vandrarhem och värdshus


Medevi brunn - Kulturbilder