Zorns Gammelgård i Mora

En film av Kultursverige

Hembygdsgården i Mora är intimt förknippad med Anders Zorn (1860-1920). Omkring 1914 började han anlägga ett friluftsmuseum, gammelgården. Den första timmerstugan hämtades från Östnors by i Mora och följdes snart av flera. Fram till sin bortgång hann Zorn skapa en hel gårdsmiljö av den typ som var vanlig i Mora i äldre tider, med hus placerade i fyrkant kring gårdstunet.

Efter Zorns död fortsatte hans änka Emma tillsammans med Gerda Boethius, Zornsamlingarnas intendent, att förvärva timmerhus. År 1931 kunde gammelgården invigas, då kompletterad med ett fäbodsområde. Tre år senare stod totalt ett 40-tal byggnader på platsen, däribland några fina båthus.

Modern dateringsteknik har visat att Zorns intuition och kunskap om timringskonst lett till lyckade förvärv. Flera av husen är av medeltida ursprung och här finns också Sverige äldsta allmogebyggnad i timmer, uppförd 1237. Zorns gammelgård inta en världsledande ställning som friluftsmuseum.


Zorns Gammelgård i Mora