Söderköping - Kulturbilder

En film av Kultursverige

Redan under 1100-talet fanns en handelsplats med olika hantverkare i Söderköping. År 1235 öppnades ett franciskankloster här. Söderköpings marknad finns dokumenterad från 1200-talet med var förmodligen i bruk redan under 1100-talet.
År 1718 anlades Söderköpings brunn på Sankta Ragnhilds källa som har medeltida anor. Söderköping har i stort sett bevarat sitt medeltid gatunät med smala gator och låga hus.
Tre magasin i hamnen vid Göta kanal byggdes 1830 och enkelslussen som har två portar byggdes 1874. Kanalen är i idag ett populärt utflyktsmål och här finns sveriges mest besökta glassbar. Söderköping har också på grund av sin äldre och trivsamma karaktär var föremål för flera filminspelningar.


Söderköping - Kulturbilder