Kongelfs Gästgifveri & Kafé

En social mötesplats på norra Göteborgsgränsen

Konferenser, hyrkontor, kafé, rum och camping vid foten av Bohus Fästning.
Allt samlat på samma ställe i och vid ett magiskt hus som en gång var stadens första folkskola!
Välkommen till Kongelfs Gästgifveri!