Kongelfs Gästgifveri & Kafé

En social mötesplats på norra Göteborgsgränsen