Såguddens Museum

Sågudden är belägen invid Kyrkviken strax öster om Arvika centrum.
Området tillhörde i äldre tid det närliggande säteriet Vik vars långa
och intressanta gårdshistoria är intimt förknippad med
Arvikas stadshistoriska utveckling.


Såguddens Museum