Vandra på Öland - Station Linné

En film av Kenneth Tisell

En drygt 7 km lång vandringsled som börjar och slutar vid Station Linné i Skogsby på Öland. Den går genom mittlandskogen och en runda på alvaret.
Filmen är från 2015


Vandra på Öland - Station Linné