Radiomuseet i Göteborg

Museet drivs av Radiohistoriska Föreningen i Västsverige.

Radiohistoriska föreningen i Västsverige har till uppgift och ändamål att genom ett museum tillvarata radioteknikens utveckling för kommande generationer och medverka till insamling och bearbetning av dokument som belyser radions historia.


Radiomuseet i Göteborg