Rödklitten på Höga Kusten

En film av Länsstyrelsen Västernorrland

Rödklitten är en relativt okänd, men väldigt vacker besöksplats i Världsarvet Höga Kusten.


Rödklitten på Höga Kusten