Stockholmsgata - en canyon i Åsele

En vandring genom kanjonen Stockholmsgata (1,5 km) är en hissnande vildmarksupplevelse. Här möter man bland annat upp till 40m lodräta bergväggar. Bildningen av denna urbergskanjon skedde vid den senaste nedisningens slutskede för cirka 9 000 år sedan.Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.