Stenbithöjden i Åsele

Stenbithöjden är ett vildmarksområde med granskog i ett kuperat landskap. Mellan de skogklädda höjderna ligger ödsliga myrar och tjärnar. Stenbithöjdens skogar lever och dör till nytta för gammelskogens alla innevånare.Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.