Storön - en del av världsarvet Höga Kusten

En film av Länsstyrelsen Västernorrland

Ett av Höga Kustens mest intressanta geologiska naturobjekt är den branta och mäktiga Storön. Här kan du studera bergsformationer från flera olika vulkaniska perioder i jordens historia, och hur de brutits ned av is och havsvågor. Men du behöver inte vara geologiskt intresserad för att fascineras av den karga yttersidans stora klapperfält och sydspetsens fantasieggande klippstup av diabas och sandsten.


Storön - en del av världsarvet Höga Kusten