Kvarnbäckskojan i Västermarks naturreservat

En film av Länsstyrelsen Västerbotten

Välkommen till Länsstyrelsens stugor, kojor och rastskydd! De flesta ligger i fjällvärlden, men några ligger i skogslandet. En av kojorna nedanför fjällen är Kvarnbäckskojan i Västermarks naturreservat, strax utanför Botsmark. Här kan du rasta eller övernatta utan kostnad.


Kvarnbäckskojan i Västermarks naturreservat