Sandareds ån och Kvarndammens terrängbanor i Sandared

Vandringstips av Ronny

Ett litet naturområde i Sandaredsåns dalgång i Sandared. Här finns flera korta vandringsleder på i huvudsak grusade gångstigar.


Sandareds ån och Kvarndammens terrängbanor i Sandared