Vårdkasmalen Naturreservat

En film av Länsstyrelsen i Västernorrland

Vårdkasmalen är ett vackert sluttande och terrasserat klapperfält. Det ligger i en svacka mellan Vårdkasbergets topp och Bräntberget och är det näst högst belägna klapperfältet på Härnön. I sydost är fältet öppet och trädlöst medan det är bevuxet med gles skog mot väster.


Vårdkasmalen Naturreservat