Älgberget - Björnberget

En film av Länsstyrelsen i Västernorrland

Älgberget-Björnberget är ett naturreservat som till större delen består av grandominerad naturskog. Inom området ligger också den gamla bosättningen vid Västeråsen där det finns artrika ängsmarker och en övernattningsstuga. Från Västeråsen går en stig upp till Björnberget och vidare mot Älgberget.


Älgberget - Björnberget