Folkhemsturen - "Sweden, the middle way"Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.