Korröleden i Korrö Naturreservat

Vandringstips av Ronny

Här tittar vi till den gamla Hantverksbyn Korrö och går den ca: 4 km långa Korröleden. Naturreservat Korrö bjuder på slåtterängar, hagmarker, odlingslandskap och Ronnebyån.


Korröleden i Korrö Naturreservat