Doktor Sædéns runda i Mörttjärns naturreservat

Vandringstips av Ronny

Natur & kulturstigen Doktor Sædéns runda blev iordningställd för lungsjuka tuberkulospatienter på den tiden då det fanns ett sanatorium på Kroppefjäll. En mycket trevlig promenad på ca: 2,7 km.


Doktor Sædéns runda i Mörttjärns naturreservat