Hofors Kolare

Hofors Kolare är en ideell förening med målsättningen att bevara och sprida kunskapen om träkolning och angränsande traditionella företeelser. Vi har vår verksamhet på ett område kallat Kolgår'n, ett område dit alla är välkomna.Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.