Laila Spik - Samisk KulturarbetareHanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.