Fulunässoldaten

En film av MickeSamurai

Görälven och Fuluälven flyter här samman och bildar Västerdalälven. Rastplatsen med statyn Fulunässoldaten, som restes till minne av alla män och kvinnor som skyddat och vaktat gränsen Norge-Sverige under andra världskriget.
Norr om rastplatsen finns fortfarande betydande lämningar av Sveriges största och viktigaste beredskapsanläggningen från krigsåren 1939-1945. Invigdes 6 juni 2001 till minne av de 1000-tals soldater som vaktade vårt lands gräns under beredskapsåren 1939-1945. Den står där inte som en krigare, utan som en kämpe för freden. Soldaten står på det gamla brofästet öster om Fuluälven och spanar mot Norge.


Fulunässoldaten