Kinne-Kleva Alunskiffergruva

En film av MickeSamurai

Gruvgångarna i Kinne-Kleva, ett framtida besöksmål?
I Gruvorna bröts det Alunskiffer från början på 1900-talet och cirka 50 år framåt som sedan användes inom oljeindustrin för att försörja försvaret under både första och andra världskriget. Under några år i mitten på 1940-talet var gruvan som störst och då jobbade det cirka 300 personer nere i gruvan där det idag finns kilometerlånga gruvgångar som inte är tillgängliga för besökare. Efter att verksamheten lade ner i gruvan användes de ett tag för att odla champinjoner då de behövs mörker och fukt.


Kinne-Kleva Alunskiffergruva