Ädelfors Gruvmuseum

Gruvmuseet är inrymt i Stenhuset i Ädelfors. Detta är ett gammalt sädesmagasin byggt i gråsten 1868–69, vackert beläget vid Emån. Byggnaden är klassad som byggnadsminne.Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.