Monica Sandin - KonstnärHanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.