Treriksröset

En film av Bert Wilnerzon

År 1897 byggdes ett röse av ryssar och norrmän för att markera de tre rikenas gräns, Norge, Ryssland (nuvarande Finland) och Sverige. Meningen var att placera sk ”Hjärtestenarna”, försedda med de olika ländernas vapen på. Ingen svensk var närvarande pga att Sverige och Norge inte kunde enas om en gränskommissarie, och detta ledde till att det blev ett vanligt stenröse istället.


Treriksröset