Forsemölla, Sträntemöllas Naturreservat

En film av Stefan Olsson

I Sträntemöllas naturreservat på Österlen finns tydliga spår av den kvarnverksamhet som bedrivits längs Rörums södra å genom århundradena. Dels den vackra och välbevarade kvarngården ”Strentte Mölla”, men kanske framför allt i form av ett vattenfall vid närliggande Forsemölla.


Forsemölla, Sträntemöllas Naturreservat