Locknekratern Meteoritcenter

En global attraktion startar med en krock

För 455 miljoner år sedan låg Storsjöbygden 500 m under havets yta. Vid den tiden slog en stor meteorit ned vid den plats där Locknesjön idag är belägen. Meteoriten kom med en hastighet av 54000 km/h och vägde 300 miljoner ton.

Nedslaget blev enormt starkt och en vatten mängd motsvarande tre gånger Storsjöns spolades bort. När vattnet störtade tillbaka i kratern bildades en kilometerhög vattenvåg (tsunami).

Vattnet förde med sig väldiga massor med grus och sand som sedan hårdnade till unika stenarter, som endast finns här i Storsjöbygden. Det finns tydliga rester från nedslaget och fortfarande finns mycket kvar att upptäcka i området.

Locknekratern är en världsunik studieplats som lockar forskare från hela världen. Få platser erbjuder sådana möjligheter att studera ett meteoritnedslag som Locknekratern.


Locknekratern Meteoritcenter