Tjolöholms Gård

På Tjolöholms gård så månar vi om våra djur

Här får de leva ett naturligt liv där vi varken använder hormoner eller genmodifierat foder. Uppfödningen är antibiotikafri till 99,8 %.

Vi använder inte heller soja. De grödor vi producerar på gården är fullt tillräckliga. Huvuddelen av fodret är gräs med klöver vilket kompletteras med åkerböna, raps och spannmål


Tjolöholms Gård