Trolle Ljungby Slott & Gård

Trolle Ljungby slott är ett slott och fideikommiss i Kristianstads kommun. Slottet hör till Skånes mest praktfulla renässansbyggnader i typisk Christian IV-stil. Godset ägs i dag av släkten Trolle-Wachtmeister. (Wikipedia)Hanterar du det här företaget? Visa mer genom att uppgradera till presentation.