TURISTKANALENTURISTBLOGGENTURISTNYHETER

Björnstorps & Svenstorps Godsförvaltning

Slottet är i romantisk rokokostil. Det är uppfört 1752 och ändrat på 1860- och 1870-talen. Det är beläget på Romeleåsens västra sluttning tre kilometer norr om Genarp, söder om godsets stationssamhälle Björnstorp. (Wikipedia)