Måryd Naturreservat

En film av Stefan Olsson

I Skrylleområdets norra delar ligger Måryd. Området som är en del av Romeleåsens nordöstsluttning har en varierad natur med gamla fäladsmarker, små dammar och även en hel del blandskog. Från den så kallade Måkullsbacken har man en fantastisk utsikt över Vombsänkan.


Måryd Naturreservat