Svarta Bergens Arbetslivsmuseum

Magi, mystik, dramatik, natur kultur & konst - vi bjuder på allt!

Svarta Bergens naturmuséum

1994 invigdes Svarta Bergens naturmuseum. Området har kunnat göras tillgängligt för besökare tack vare generöst stöd av länsstyrelsen i Kristianstads län och Osby kommun samt en enorm ideell insats från styrelsen i Svarta Bergen. Emmaboda Granit AB ger ett fortlöpande stöd medan Riksantikviarieämbetet och Sparbanksstiftelsen Skåne gjort punktinsatser.

Föreningen Svarta Bergen

1994 startades föreningen Svarta Bergen i Lönsboda som en ideell förening med målsättning att bevara och rusta upp Hägghults nerlagda stenbrott. Föreningen har byggt upp ett naturmuseum för turism med möjlighet för besökande att guidas i en unik miljö med intressant historia, spännande konstverk och en fantastisk miljö. Konstnärer som arbetar i diabas är rikt representerade inom området.


Svarta Bergens Arbetslivsmuseum