Trappstegsforsen

En film av Kenneth Tisell

Sveriges kanske mest fotograferade och välbesökta vattenfall, beläget utefter Vildmarksvägen mellan Vilhelmina och Saxnäs


Trappstegsforsen