Fornborgarna i Djupedal på Hisingen

Vandringstips av Ronny

En fin kultur och naturpromenad på uppmärkt vandringsled i kuperad terräng (ca: 4 -5 km uppskattningsvis).


Fornborgarna i Djupedal på Hisingen