Seglora "nya" kyrka

Den gamla finns på Skansen

1903 Nuvarande kyrka färdigställs efter ritningar av arkitekt Adrian Crispin Peterson med plats för 800 personer.

1916 Seglora "gamla" kyrka demonteras och flyttas till Skansen i Stockholm för en köpesumma om 1 000 kr.


Seglora "nya" kyrka