Liagärde Naturreservat

Utsiktsplatsen

Liagärde ligger alldeles intill Stora Hålsjön, öster om Hyssna. Odlingsmarkerna i områdets västra del sluttar mjukt ned mot sjön medan topografin vid själva Liagärdesberget är dramatisk med branta stup och grovblockiga rasmarker. Utsiktsplatsen och området runt berget tar emot många besökare årligen. Tack vare den, ur odlingssynpunkt, besvärliga topografin är landskapet runt Liagärde småskaligt där små åker- och betesmarker förekommer tillsammans med små lövdungar, bäckdråg och större skogspartier.


Liagärde Naturreservat