Holsljunga kyrka

Mjöbäck-Holsljunga församling

Holsljunga kyrka är byggd 1834 och invigdes 1835. Byggmästare var Johan Wennberg från Sandhult och församlingsborna fick göra fria dagsverken. Den nuvarande kyrkan har måst förstärkas och skruvas ihop med järnstänger p.g.a sättningar i grunden.


Holsljunga kyrka