Hajoms kyrka

De äldsta delarna av Hajoms kyrka är från tidig medeltid

vilket märks på den kraftiga södra muren. Bakom putsen döljer sig medeltida kalkmålningar. På grund av folkökningen har kyrkan byggts ut både på längden och bredden och dess nuvarande storlek fick den på 1700-talet. Både altaruppsatsen, predikstolen och läktarskranket med sina bilder av Jesus och apostlarna härstammar från denna tiden.


Hajoms kyrka